Nyomtatás15. Szinfjötli halála

<-- Vissza a tartalomjegyzékhez

 

 

Szigmund, Völszungnak fia Frankhon királya volt; a
legidősebb fia Szinfjötli, utána Helgi, a harmadik Hámund.

Szigmundnak Borghild volt a felesége. Néki volt egy fivére, . . . . . . . . . . . . .
Ez és Szinfjötli, Borghild mostohafia, mindketten ugyanazt a nőt akarták
 feleségül  venni, emiatt Szinfjötli a vetélytársat agyonütötte. Hazatért ezek
 után, és Borghild már elűzte volna, de Szigmund vérdíjat ajánlott fel,
 és az asszony ebbe belenyugodott.

A temetési toron Borghild sok sört hordott fel, Szinfjötlit teli ivókürttel
kínálta.  Ám ez, ahogy a tülökbe belenézett, látta, méreg van benne,
szólott hát Szigmundhoz ekképp: "Zavaros ez az ital, apám." Szigmund
 fogta a tülköt, meghúzta. Mesélik, Szigmundnak sem kívül, sem bévül
semmi sem árthatott, míg a fiai csak külső ártások ellen voltak védve.
 Borghild előhozott egy másik ivószarut, ebből kínálta Szinfjötlit,
 aki csak ugyanúgy járt, mint az elébb. És hogy Borghild harmadszor
 kínálta néki a sört, fenyegetést is tett hozzá: jaj neki, ha nem inna belőle.
 Szinfjötli ismét szót váltott Szigmunddal, és Szigmund azt tanácsolta
 neki: "Szűrd át a bajszodon, fiam." 

Szinfjötli ivott az italból, és azon nyomban meghalt.

Szigmund messzire indult, és karjában vitte a holttestet;
így érkezett el egy hosszú, keskeny fjordhoz. Volt ott egy
csónak, benne egy ember, ez felajánlotta Szigmundnak,
 hogy átalviszi a fjordon. De amint Szigmund a holttestet
 a csónakba belerakta, nem is maradt több hely.Az ember
 azt mondta Szigmundnak, menjen, kerülje meg gyalog a
 fjordot, avval ő elindult a holttesttel át a túlpartra.
 Szigmund sokáig maradt Dániában Borghild
tartományában, miután nőül vette.

Később Frankhonba utazott, a maga tartományaiba. Ottan nőül
vette Hjördíszt, Eilími király leányát, az ő fiuk lett Szigurd.
Szigmund király Hunding fiaival megütközvén esett el, harcon,
Hjördísz Álfhoz ment nőül, Hjálprek király fiához. Szigurd
gyermekkorában náluk nevelkedett. Szigmund és fiai messze
 fölülmúltak mindenkit erőben és növésben, bátorságban és
mindenféle ügyességben. Szigurd volt a legkiválóbb, és a
régi tudás azt tartja, hogy valamennyi hadvezér
között is a legjelesebb volt Szigurd.

 

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár