A költészet itala

A skandináv mitológiában szerepel egy bölcsességet, költői ihletet adó szent ital.
Elkészítésének történetét, s Odin fáradozását, hogy megszerezze, legbővebben a Prózai Edda tartalmazza.

Miután az Ászok és a Vánok háborúja békekötéssel fejeződött be, az istenek rituális szertartással nyálukat összekeverték egy tálban, azután teremtettek belőle egy Kvasir nevű apró, bölcs lényt. Se ember, se isten nem tudott olyan kérdést feltenni neki, amire ne tudta volna a választ.

Egy napon Kvasir betért két törpéhez Fjalarhoz és Galarhoz. Miközben Kvasirral beszélgettek, leszúrták őt, majd a vérét két dézsába (Son és Bodn) és egy korsóba (Ordorir) fogták. A vért mézzel vegyítették, amelyből olyan mágikus ital jött létre, hogy bárki aki ivott belőle, költővé vagy tudóssá vált. Hogy elkerüljék az istenek haragját, Kvasir halálát úgy állították be, mint ha saját bölcsességébe fulladt volna bele.

A törpék ezután vendégségbe hívták az óriás Gillinget és a feleségét. Csellel Gillinget a tengerre csalták, majd egy sziklának eveztek, amelynek következtében felborult a csónakjuk. Az óriás nem tudott úszni, így hamar vízbefúlt. Ezután a törpék visszafordították a csónakot, és visszaeveztek a partra. A felesége a hír hallatán zokogni kezdett, nem tudta, hogy mi tévő legyen. Fjalar megkérdezte őt, hogy szeretné-e megnézni a helyet, ahol a férje életét vesztette, hátha vigaszt nyújt neki. Az asszony elfogadta a felajánlást. Miközben Fjalar a csónakhoz kísérte őt, Galar a házkapu tetején állva várta őt, és mikor az óriás felesége odaért, egy malomkövet ejtett rá.

Mikor Gilling fiának, Suttungnak a fülébe jutott a hír, a törpékhez ment, hogy megbosszulja apja halálát. Kikötözte őket egy tengerből kiemelkedő sziklához, ahol aztán a törpék úgy megijedtek, hogy az életükért cserébe felajánlották Kvasir véréből kevert főzetet. Suttung elfogadta az ajánlatukat, majd hazavitte Hnitbjörg nevű hegyre. A mágikus ital őrzésével a lányát, Gunnlödöt bízta meg.

Kvasir véréből kevert italnak hamar híre ment az Ászokhoz, így Odin hamarost útnak indult, hogy utánajárjon a dolognak. Egy rétre érve, kilenc szolga (Thrall) kaszálta a füvet. Megkérdezte őket, hogy szeretnék-e ha megélesítené a kaszájukat. Erre ők azt mondták, hogy igen. Mikor ismét munkához láttak, elismerték, hogy az eszközük valóban sokat javult. Megkérdezték, hogy eladó-e a köszörűkő. Odin erre azt felelte, hogy aki tisztességes árat ajánlj érte, az megkaphatja. Mindannyian hajlandóak lettek volna megfizetni az árát, ám ekkor váratnaul, Odin feldobta magasra a köszörűkövet. A szolgák gondolkodás nélkül utána ugrottak, hogy megkaparintsák azt, de eközben az éles kaszájukkal egymást nyakát vágták el.

Ezután Odin éjjeli szállást keresett az óriás Bauginál, aki nem mellesleg Suttung testvére volt. Baugi elpanaszolta, hogy a szolgái végeztek egymással és nem tudja, honnan fog új munkásokat szerezni. Odin, Bölverknek bemutatkozva felajánlotta, hogy kisegíti az óriást, ha cserébe kap egy kortyot Suttung mézsöréből. Baugi elmondta neki, hogy a kérését nehezen fogja teljesíteni, mivel Suttung nem enged senkit se inni belőle. Ettől függetlenül beleegyezett mondván, hogy majd beszél a fivérével, hátha meg tudja őt győzni.

Bölverk egész nyáron éjt-nappallá téve dolgozott, elvégezve kilenc ember munkáját. Mikor aztán eljött a tél, a fizetségét kérte. Baugival elmentek Suttunghoz, hogy elmondják az egyezségüket. Suttung azonban egy cseppnyi mézsört sem volt hajlandó felajánlani. Bölverk felvetette, hogy valamilyen trükkel biztosan hozzá tudnak férni a különleges italhoz. Baugi beleegyezett, hogy segít neki a tervében. Bölverk elővett egy fúrót, amelyet Ratinak nevezett, és azt mondta, hogy ez a fúró elég erős ahhoz, hogy lyukat fúrjon a hegy belsesjébe. A szerszámot Bauginak adta, aki nem sokkal később jelzett is Bölverknek, hogy készen van. Bölverk belefújt a lyukba, hogy a törmeléket kifújja onnan, ám az őfelé fújódott vissza (tehát nem volt teljesen átfúrva). Bölverk sejtette, hogy Baugi be akarja őt csapni, de csak annyit mondott neki, hogy fúrja tovább azt a lyukat. Mikor másodszorra is elkészült és belefújt, akkor már a törmelék a hegy belsejében jött ki, egy szűk bejáratott alkotva. Bölverk kígyóvá változott, és bemászott ezen a lyukon. Baugi a fúróval utána akart szúrni, de elvétette a célpontját.

Amint Odin bejutott, Gunnlöddel találta magát szemben. Három éjszakán keresztül hált vele, majd Gunnlöd megengedte Odinnak, hogy három kortyot igyon a mézsörből. Odin az első kortyra kiitta az első edény tartalmát, a másodikra a másodikét, a harmadikra pedig a harmadikét.

Sassá változva mihamarabb vissza akart repülni Ászgárdba. Suttung ekkor már várta a hegy bejáratánál, és sas-formában üldözőbe vette őt. Az Ászok látták, hogy Odin közeledik, és kirakták a dézsáikat, amelyekbe Odin megérkezvén beleköpte a mézsört. Ekkor már Suttung majdnem utolérte őt. Hogy lerázza az üldözőjét, Odin a mézsör kisebb részét a hátsó feléből Suttungra ürítette.