Asgard falának megépítése

A történet egyidős Sleipnir, Odin nyolclábú lovának a születésével. Nem sokkal Midgard és Valhalla létrehozása után, az isteneket meglátogatta egy óriás, aki építőmesterként mutatkozott be nekik. Felajánlotta, hogy három féléven (egyesek szerint három télen) belül olyan várfalat épít Ászgárd körül, hogy azon sem a hegyóriások, sem a fagyóriások nem fognak tudni bejutni. Az építőmester fizetségül Freyját, valamint a Napot és a Holdat kérte.

Összegyűltek tanácskozni az Ászok, hogy megvitassák az idegen ajánlatát. Az árat túl nagynak ítélték, viszont az óriások elleni várfal nagyban hozzájárult volna Ászgárd védelméhez. Megmondták az óriásnak, hogy ha egy tél leforgása alatt megépíti a falat, akkor megkapja a fizetségét. Kikötötték azt is, hogy senkit nem kérhet segítségül az építéshez. Az óriásmester elfogadta a feltételeket, azonban megkérte az isteneket, hogy legalább a saját lovát, Svadilfarit had használja segítéségül. Loki javaslatára elfogadták a kérését és az építőmester útnak is indult, hogy elkezdje a munkálatokat.

Az istenek meglepve nézték, hogy milyen jól halad az építkezés. A legjobban a lován csodálkoztak, aki majdnem kétszer annyi követ bírt el, mint az óriás. Mivel ezt a megegyezést számos eskü kísérte, ezért nem tudtak mit tenni az ellen, hogy visszavonják az alkut. Másrészről, a hatalmas erejű Thor is messze keleten járt, trollokra vadászva, így őt sem tudták segítségül hívni.

Az idő gyorsan telt és csupán csak három nap maradt hátra a nyár első napjáig. A falak olyan magasak és erősek voltak, hogy azokon képtelenség lett volna áthatolni. Már csak a kapu hiányzott. Az istenek biztosak voltak abban, hogy hamarosan az is elkészül.

Összegyűltek ismét, hogy megvitassák, kinek a hibája, hogy elfogadták az építőmester ajánlatát. Nem volt ínyükre, hogy a szépséges Freyja istennőt valamint a Napot és a Holdat az óriásoknak adják. Nemsokára rájöttek, hogy a hibás Laufey-fia Loki, hiszen az ő tanácsára fogadták el, hogy az építőmester használhassa a lovát az építéshez. Megfenyegették őt az Ászok, hogy ha valahogy nem talál arra módot, hogy az óriás elálljon a fizetségétől, akkor a fejét veszik. Loki erre nagyon megijedt, és esküdözött, hogy megtesz mindent az ügy érdekében.

Még aznap éjjel, Loki egy gyönyörűséges kancává változott, és az Ászgárd felé tartó építőmester felé sietett. Mikor előbújt a fák közül, rányerített az óriás ménjére, akit olyannyira megvadított a kanca szépsége, hogy az rögtön utána eredet. A kanca az erdő mélyébe futott, miközben Svadilfari tovább kergette őt. Az óriásmester megpróbálta elkapni a lovát, de azok egész éjjel egymást kergették, és sehogy sem tudta őket utolérni. Ez így ment a következő nap is, aminek köszönhetően az építés sehogy sem haladt előre.

asgardAmint ráeszmélt az óriás, hogy nem fogja határidőre befejezni a falat, fejét vesztette dühében. Az Ászok ráeszméltek arra, hogy az építőmester nem más, mint egy hegyóriás, így – mivel ő az ellenségük – velük semmilyen megegyezésben nem állnak. Rögvest üzenetet küldtek Thornak, aki pedig nemsokára ott is termett. A hatalmas erejű Mjölnirrel lesújtott az óriásra, aki már az első ütés után holtan rogyott össze.

Kis idővel később a kancává vált Loki megellett, és életet adott egy deres színű nyolc lábú csikónak, akit aztán Odinnak ajándékozott. A lovat Sleipnirnek nevezték el, aki a kilenc világ egyik legsebesebb lovaként ismernek.