Mimir

Apja: Bölthorn (?)
Története:
Ász-Ván háború
Mimir kútja – A bölcsesség ára

Feltehetőleg az óriás Bölthorn gyermeke. Az egyik legbölcsebb Ász és egyike azon két túsznak, akiket a Vánokhoz küldtek a békekötés során. Miután a Vánok rájöttek, hogy átverték őket (mivel a másik túsz, Vili/Hoenir nem volt olyan bölcs, mint ahogy azt az Ászok állították), levágták Mimir fejét és visszaküldték az Ászokhoz.

Odin ekkor a fejet gyógynövények különleges keverékébe mártotta, oly módon, hogy az sohase induljon bomlásnak. Ezen kívül erős varázslatokat használva életben tartotta őt, hogy később hozzáfordulhasson tanácsaiért. A Mindenek Atyja (részben) tőle ismerte meg a rúnák bölcsességeit is.

„Mímir fiai futnak,
kimért sors közelít
a viadalos-sereges
Visszhang Kürtjéhez.
Fújja harsányan Heimdall,
fennen a kürt leng,
Ódin akkor
Mímir fejével szól.”
(A völva jövendölése, 46.)

Mikor visszakerült a fej az Ászokhoz, Odin egy forrásnál helyezte el őt, amelyet Mimirbrunnak avagy Mimir forrásának neveznek. Egy másik történet szerint a fejét sose vágták le*, hanem ő alapból a Mimirbrunn ura volt. Itt őrizte a bölcsesség forrását, amelynek kortyáért Odin az egyik szemével fizetett. A Verses Edda szerint Mimir minden nap iszik ebből a forrásból, ami megmagyarázza azt is, hogy miért olyan bölcs.

„[…]Mindent tudok, ó, Ódin,
szemed hol rejted:
Mímir fenséges
forrásának mélyén!
Mímir minden reggel
így merít mézsört
Öldöklés Atyjának
zálogából. – Mit tudtok még?”
(A völva jövendölése, 28.)

*Ezt csak onnan következtetem, hogy ha csak a feje rejlene a forrásnál, akkor nehezen tudna onnan minden nap mézsört meríteni.