Mjölnir elrablása

Egyik reggel a hatalmas erejű Thor felkelvén nem találta a pörölyét, a Mjölnirt. Felkeltette az összes többi istent és istennőt, és megkérdezte őket, látták-e. Senki sem tudta, hova tűnt és mind megrémültek emiatt. Ugyanis a Mjölnir a legerősebb fegyver volt, amivel az istenek rendelkeztek. Féltek, hogy ha ellenségeik megtudják, hogy nincs meg, akkor megtámadják őket, és nélküle képtelenek lesznek védekezni.

Lokinak, az ármányosnak támadt egy ötlete, hogy ki lophatta el a Mjölnirt. Hogy kiderítse, kölcsönvette Freyja tollruháját, majd sólyomálcában elrepült Thyrmhez, az óriások királyához.

„Repült sebesen Loki,
suhogott tollas ruhája,
elhagyta az ázok
lenti lakhelyeit mind,
így érkezett meg
óriások országába.”
(Trym-ének, 5.)

Loki megtudta, hogy Thyrm lopta el a pörölyt és olyan helyre rejtette, ahol senki sem találhatja meg. Addig nem fogja visszaadni, amíg Freyja, a leggyönyörűbb istennő mind közül, össze nem házasodik vele. Loki visszarepült Ászgárdba és elmondta, amit hallott. Sokat vitatkoztak az istenek, hogy mitévők legyenek, míg aztán arra jutottak, hogy Freyja kénytelen lesz hozzámenni Thyrmhez, hogy visszaszerezzék a Mjölnirt. Ahogy az esküvői ruhát készítették, Heimdallnak támadt egy ötlete: „Maga Tór vegye fel a menyasszonyi fátylat.” Az óriás mit sem sejtve kihozza majd neki a Mjölnirt, és így vissza tudja szerezni.

„Tódultak mind
a tingbe az ázok,
tanácsba igyekeztek
az áz istennők;
tanakodtak híven
a bölcs hatalmak,
mint kaparinthatnák vissza
Hlórridi kalapácsát.”
(Trym-ének, 14.)

„Akkor Heimdall szólt,
ázok híres istene,
szent jövendölések
józan védnöke:
“Maga Tór vegye fel
a menyasszonyi fátylat,
viselje a Bríszingek
becses, nagy nyakékét.”
(Trym-ének, 15.)

Nem csoda, hogy Thornak egyáltalán nem tetszett az ötlet. De tudta, hogy ha vissza akarja szerezni a fegyverét anélkül, hogy Freyja feleségül menjen, akkor nincs más választása. Feladták Thorra, a fátylat, a csodás Brisingamen nyakéket. Tetőtől talpig menyasszonyi ruhában volt, a mellkasán gyönyörű melltű ékeskedett. Loki felajánlotta, hogy szolgálóleánnyá változva elkíséri őt az óriás királyhoz. Mikor Thor és Loki megérkeztek, a király köszöntötte őket és nagy lakomát tartott a tiszteletükre. Thor olyan nagy étvággyal evett, hogy Thyrm el is csodálkozott rajta. Ilyen mohón zabáló menyasszonya nem számított.

„Este lett végre,
vendégek érkezésére;
óriások asztalára
sok sör került.
Tór egymaga egy ökröt,
nyolc lazacot rá nyomban,
minden édességet
megevett, női étket:
Szif ura a sörkupát
háromszor ürítette.”
(Trym-ének, 24.)

„Szólt ekkor Trym,
óriások országlója:
“Mondjátok, láttatok már
menyasszonyt ily mohót,
aki a falatot
ekképpen falná,
vagy a sört sürgetőbb
szomjjal vedelné?”
(Trym-ének, 25.)

Loki erre ezt válaszolna: „Freyja nyolc éje immár falatot sem evett, már minden vágya óriások országa volt!” Megörült az óriás, és közelebb húzódott az álruhás Thorhoz, hogy megcsókolja. A fátylat felemelve visszaszökkent. A menyasszonya szeme olyan parázslóan perzselt, hogy attól egyenesen megrémült. Lokinak erre is volt egy frappáns válasza: „Freyja nyolc éje immár le nem húnyta szemét, hisz leghőbb vágya óriások országa volt.” A tudatlan óriás ezt a hazugságot is elhitte, és úgy gondolta, hogy ideje már elkezdeni a szertartást.

„Szólt akkor Trym,
óriások országlója:
“Hozzátok kalapácsomat,
a menyasszonyt megáldja,
helyezzétek Mjölnirt
hajadon ölébe,
a Tavasz istennője
adja össze igaz társsal.”
(Trym-ének, 30.)

Thor amint a kezébe foghatta ismét a fegyverét, letépte menyasszonyi ruháját, és nyomban agyoncsapta Thyrmet. Még a nővérét is agyoncsapta, aki jegyajándékot követelt, de helyette csak pörölycsapásokat kapott.