Nott

Apja: Narfi (Nörvi)
Férjei: 1. Naglfari, 2. Annar, 3. Delling
Gyermekei: 1. Aud (fiú), 2. Jörd (lány), 3. Dagr (fiú)
Állata:
Hrimfaxi (ló)

Narfi lánya az éjszaka megtestesítője, Thor nagymamája.

„Dellingnek nevezik
a Nappal deli apját,
Nörvi szülötte az Éj:
a fogyó-felnövő hold
istenek intézménye,
ember-évet igazgat.”
(Vaftrúdnir-ének, 25.)

Az Alvísz-énekben olvashatunk arról, hogy miként nevezik az éjjelt a különböző világok lakói:

„Éjnek az embereknél,
isteneknél iszonynak,
kegyeseknél komornak,
óriásoknál odvasnak,
álfoknál álomgyökérnek,
törpéknél tapintónak.”
(Alvísz-ének, 30.)

Háromszor házasodott, és minden egyes férjétől született egy-egy gyermeke. Az első férjétől Naglfaritól, Aud nevű fia. A második férjétől Annartól, Jörd (Thor anyja, a föld megszemélyesítője). Végül Dellingtől (az alkonyat megszemélyesítőjétől), Dagr.

Nottnak és fiának Dagrnak az istenek ló húzta szekeret adtak, és az égre küldték őket, hogy minden nap utazzák körbe a földet. Elől lovagolt Nott Hrimfaxi nevezetű lován. A Hrimfaxi szájából szakadó hab harmatként borítja be a világot, ahogy azt a Vaftrúdnir-ének is írja:

„Dérsörény a neve,
a nemes isteneknek
ő igázza az éjt diadallal;
dúlt szájából hab szakad
minden reggel, harmat
hull a völgyi világra.”
(Vaftrúdnir-ének, 15.)