Szinfjötli halála

Szigmund, Völszungnak fia Frankhon királya volt; a legidősebb fia Szinfjötli, utána Helgi, a harmadik Hámund.

Szigmundnak Borghild volt a felesége. Néki volt egy fivére, . . . . . . . . . . . . .

Ez és Szinfjötli, Borghild mostohafia, mindketten ugyanazt a nőt akarták feleségül venni, emiatt Szinfjötli a vetélytársat agyonütötte. Hazatért ezek után, és Borghild már elűzte volna, de Szigmund vérdíjat ajánlott fel, és az asszony ebbe belenyugodott.

A temetési toron Borghild sok sört hordott fel, Szinfjötlit teli ivókürttel kínálta. Ám ez, ahogy a tülökbe belenézett, látta, méreg van benne, szólott hát Szigmundhoz ekképp: “Zavaros ez az ital, apám.” Szigmund fogta a tülköt, meghúzta. Mesélik, Szigmundnak sem kívül, sem bévül  semmi sem árthatott, míg a fiai csak külső ártások ellen voltak védve. Borghild előhozott egy másik ivószarut, ebből kínálta Szinfjötlit, aki csak ugyanúgy járt, mint az elébb. És hogy Borghild harmadszor kínálta néki a sört, fenyegetést is tett hozzá: jaj neki, ha nem inna belőle. Szinfjötli ismét szót váltott Szigmunddal, és Szigmund azt tanácsolta neki: “Szűrd át a bajszodon, fiam.”

Szinfjötli ivott az italból, és azon nyomban meghalt.

Szigmund messzire indult, és karjában vitte a holttestet;  így érkezett el egy hosszú, keskeny fjordhoz. Volt ott egy csónak, benne egy ember, ez felajánlotta Szigmundnak, hogy átalviszi a fjordon. De amint Szigmund a holttestet a csónakba belerakta, nem is maradt több hely. Az ember azt mondta Szigmundnak, menjen, kerülje meg gyalog a fjordot, avval ő elindult a holttesttel át a túlpartra. Szigmund sokáig maradt Dániában Borghild tartományában, miután nőül vette.

Később Frankhonba utazott, a maga tartományaiba. Ottan nőül vette Hjördíszt, Eilími király leányát, az ő fiuk lett Szigurd.
Szigmund király Hunding fiaival megütközvén esett el, harcon, Hjördísz Álfhoz ment nőül, Hjálprek király fiához. Szigurd gyermekkorában náluk nevelkedett. Szigmund és fiai messze fölülmúltak mindenkit erőben és növésben, bátorságban és mindenféle ügyességben. Szigurd volt a legkiválóbb, és a régi tudás azt tartja, hogy valamennyi hadvezér között is a legjelesebb volt Szigurd.