Thor és Geirröd harca

Egy nap, Loki kölcsönvette Frigg sólyomálcáját, hogy a magasból szemlélhesse a világot. Úgy gondolta, hogy a rég nem látott Jötunheim fele veszi az irányt. Addig repült, amíg végül fel nem figyelt egy óriási csarnokra. A kíváncsiságából eredően leszállt az ablakára, hogy jobban körülnézzen. Balszerencséjére a csarnok ura Geirröd, felfigyelt rá. Megparancsolta, hogy fogják el a madarat, és vigyék eléje.

Loki szórakozottan nézte, ahogy megpróbálnak felmászni hozzá a magas ablakpárkányra. Úgy gondolta, megvárja amíg majdnem felérnek az üldözői és majd csak utána repül el. Ez így is lett volna, ha nem akadt volna bele az ablakpárkányba, amelynek köszönhetően az sikeresen elfogták.

Geirröd gyorsan ráeszmélt, hogy akit elfogtak, az nem egy közönséges madár. Követelte tőle, hogy beszéljen hozzá, árulja el, hogy kicsoda és miért van itt. Loki azonban csak nézett maga elé, mintha teljesen ártatlan lenne. Az óriás mérgében egy ládába zárta őt, majd három nap éheztetés után ismét megkérdezte, hogy ki is ő valójában. Az ármányos isten most már felfedte a kilétét. Hogy életét mentse, megesküdte, hogy idehozza az óriásölő Thort a csarnokába, erőöve és a pörölye nélkül.

Mielőtt Thor Geirrödhöz ért volna, betért az óriásnő Grídhez. Róla tudni kell, hogy ő volt Vidar anyja. Gríd jól ismerte Geirrödöt. Figyelmeztette Thort, hogy milyen kegyetlen az óriás, és segítségként kölcsönadta neki saját erőövét, vaskesztyűjét és mágikus botját. A Mennydörgő ezt megköszönte, majd Lokival együtt tovább indultak.

Ahhoz, hogy Geirröd otthonához érjen, át kellett gázolnia a Vimurnak nevezett folyón, amelyhez nagyobb folyó alig ha létezett a világon. A felééig még nem is volt gond, azonban a közepén Thor már majdnem elmerült benne. Körbetekintett, és meglátta hogy geirrodGeirröd lánya, Gjálp okozza a nagy áradást. Miközben egy követ hajított Gjálpra, elkezdett sodródni a part felé, ahol aztán egy vörösberkenyébe kapaszkodva, sikeresen kimászott.

Geirrödhöz érve, Thort a vendégszobába kísérték. Leültették ott egy székre, amely hirtelen elkezdett emelkedni. Mielőtt még az épület tetejéhez ért volna, kezébe vette a mágikus botot és visszanyomta a széket a talajra. Ekkor egy reccsenést hallott és látta, hogy a szék nem magától emelkedett, hanem mert Geirröd lányai, Gjálp és Greip emelte őt meg. A reccsenés pedig a gerincük törése volt, így most már mindketten holtan feküdtek a széke alatt.

Ezek után Geirröd párbajra hívta a Mennydörgőt. Egy óriási fáklyákkal kivilágított helyiségbe értek. Geirröd egy izzó fémgolyót fogott meg a fogójával, majd azt Thor fele repítette. A Grídtől kapott vaskesztyű segítségével könnyedén elkapta, majd óriási erejével visszadobta azt az óriáshoz. Geirröd megpróbált elbújni egy vasoszlop mögé, de a fémgolyó nem csak az oszlopon, de az óriáson és még az épület falán is átrepült. Az óriás holtan rogyott össze, majd ezután Thor és Loki hazaindultak.