Thor pörölye

Egy napon Loki, puszta rozsszándékból tövig levágta Thor feleségének, a gyönyörűséges Sifnek a haját. Amint tudomására jutott a Mennydörgőnek, hogy mi történt, azon nyomban elkapta az Ármányost. Már közel járt, hogy lesújtson rá és porig zúzza a csontjait, ám az utolsó pillanatban Lokinak sikerült rábeszélnie Thort, hogy még is életben hagyja. Cserébe megesküdött, hogy elmegy a törpékhez, és valahogy elintézi, hogy Sifnek aranyból nőjön a fején a haj.

A törpék birodalmába érve fölkeresett két törpét, akiket Ivaldi fiainak is neveznek. Nem tartott soká, míg elkészült Sif új varázslatos aranyhaja, mellé pedig még két másik mágikus tárgy. Az egyik a Gungnir, amely egy olyan különleges lándzsa volt, hogy ha elhajították sosem tévesztette célját. A másik pedig a mágikus Skidbladnir hajó, amelyet mikor nem használtak, olyan kicsire is össze lehetett hajtogatni, hogy az zsebben is elfért.

A tárgyak elkészülte után, Loki fogadást kötött a törpe testvérpár egyik tagjával Brokkr-al, hogy a testvére Eitri (egyes helyeken Sindrinek is nevezik) nem lesz képes három ugyanilyen rendkívüli alkotást készíteni. A kovácsműhelybe érve, Eitri kiterítette egy disznónak a bőrét a kohóba, majd megparancsolta a testvérének, hogy addig fújtasson, amíg ő ki nem veszi azt onnan. Loki ekkor léggyé változott, és rászállt Brokkr kezére, majd amilyen erősen csak tudta megcsípte azt, hogy hátha meg tudja zavarni a fújtatásban. Azonban a törpe meg sem érezte ezt és mielőtt Loki újra próbálkozhatott volna, Eitri kivett a kohóból egy aranysörétű vadkant.

Ezek után Eitri aranyat rakott a tűzbe és ismét megkérte a testvérét, hogy addig fújtasson, amíg azt nem mondja neki, hogy elég. Loki most Brokkr tarkójára szállt, és kétszer olyan erősen megcsípte, de ez sem volt elég ahhoz, hogy megzavarja a munkájában. Nemsokára el is készült a legendás Draupnir nevezetű aranygyűrű. Végül de nem utolsó sorban Eitri egy darab vasat rakott a tűzbe, és megkérte öccsét, hogy egy pillanatra se hagyja abba a fújtatást, különben minden kárba vész. Ez alkalommal Loki, Brokkr a szemére szállt, és minden erejét összeszedve megszúrta a szemhéját, amelynek következtében a vér is kicsordult onnan. A vértől nem látva Brokkr abbahagyta egy pillanatra a fújást, hogy elzavarja a legyet. Mikor visszatért a munkájához, megállapította, hogy az alkotása majdnem teljesen tönkrement. Az utolsó elkészült tárgy, egy pöröly volt.

Eitri az elkészült tárgyakat Brokkrnak adta, aki Lokival együtt visszament Ászgárdba, hogy kiderítsék ki nyerte a fogadást. Megérkezésük után az istenek kiválasztották három bírát, akik a fogadás nyertese felöl döntenek. Köztük volt Odin, Thor és Freyr. Amint az istenek elfoglalták a helyüket az ítélőszékekben, Loki hozzá is látott hogy bemutassa az elkészült alkotásokat. Először átnyújtotta a Gungnir lándzsát Odinnak, Sif haját Thornak és a Skidbladnir hajót Freyrnek. Ezután elmondta, hogy melyik mire jó: a lándzsa sosem téveszti célját, az aranyhaj amint Sif fejére kerül onnantól kezdve magától nő, a Skidbladnir pedig mindig jó széllel hajózik, és ha épp nem használják, akkor úgy össze lehet hajtogatni, mint egy zsebbe való kendőt.

Ezután Brokkr sora következett. Odinnak átnyújtotta a Draupnir aranygyűrűt, és elmondta hogy minden kilencedik éjszakán, nyolc ugyanolyan gyűrűt fiadzik. Freyr megkapta az aranysörétű vadkant, amely éjjel-nappal száguld földön és levegőben egyaránt, valamint nem számít, hogy mennyire sötét helyen jár, a vadkan mindig aranyló fényt áraszt magából. Thornak átnyújtotta a Mjölnir pörölyt, és elmondta hogy ezzel a fegyverrel úgy és olyan erősen sújthat le, ahogyan csak akar. Azt is hozzátette, hogy nem számít milyen távol kerül tőle, bármikor magához hívhatja, és szükség esetén igazán apróra is összezsugoríthatja, így az ingében is elrejtheti. Az egyetlen hibája, hogy a nyele egy kissé rövidre sikeredett.

Az istenek úgy vélték hogy a pöröly a legértékesebb kincs az összes közül, mivel ez biztosította az óriások ellen a legjobb védelmet, ezért úgy döntöttek, hogy Brokkr nyeri a fogadást. Loki próbált mentegetőzni, hogy a fejét mentse, de a törpe nem fogadott el semmilyen kifogást.

– Kapj el akkor! – szólt Loki, és a törpe nyomban utána eredt, hogy elkapja, de Loki ekkor már messze járt, mivel olyan cipő volt rajta, amellyel képes járni a levegőn és a tengeren is.

Brokkr megkérte Thort, hogy kapja el az Ármányost, aki aztán el is kapta, majd a törpe elé vitte őt. Borkkr már majdnem levágta Loki fejét, amikor Loki azt mondta, hogy az egyezség a fejéről szólt, és nem a nyakáról. Brokkr ekkor egy szíjat és egy kést vett a kezébe, és megpróbálta kilyukasztani Loki ajkait, hogy aztán összevarrja azokat. A kés azonban nem volt hatásos, így hát testvére tűző-árját vette kölcsön. Loki száját gyorsan be is varrta. A szíjat, amivel Loki száját bevarrták, Vartarinak hívják.