Művészeti alkotások

Lorenz Frølich

Wilhelm Engelhard

Edda Oblongata
Izlandi kézirat kb. 1680-ból

További alkotások

A feltüntett alkotások eredeti címe a legtöbb esetben magyar fordításban látható. A fordítások egyes esetekben pontatlanok lehetnek, ezért felhasználás vagy forrás jelölés során mindenképp ajánlom az alaposabb utánajárást!